Werkwijze voor kandidaten

 

Gegevens

De gegevens van kandidaten inclusief CV worden vertrouwelijk in ons bestand opgenomen en pas aan eventuele opdrachtgevers verstrekt na overleg met en toestemming van de betrokken kandidaat.

Selectie

Bij de vraag naar een medewerker/interim manager wordt door de opdrachtgever een functieprofiel vastgesteld. Aan de hand van dit profiel benaderen wij een aantal kandidaten, waarmee de aanvraag wordt besproken. Een kandidaat die schriftelijk wordt voorgesteld, krijgt  daarvan een bevestiging. Zodra de opdrachtgever in de aan hem versterkte gegevens voldoende aanknopingspunten ziet, wordt de kandidaat door Iquire persoonlijk aan de opdrachtgever voorgesteld.

Begeleiding

De betrokkenheid van Iquire eindigt niet bij het afsluiten van de contracten. Tijdens de uitvoering van de opdracht en bij werving & selectie opdrachten tijdens de eerste 6 maanden van het dienstverband, is er regelmatig contact (minmaal 1 maal per maand) tussen de opdrachtgever, de geplaatste kandidaat en Iquire. Tijdens dit contact zullen we afstemmen of het functioneren, voldoet aan de verwachtingen van beide partijen. Daar waar nodig zullen wij trachten bij te sturen om te bereiken dat zowel de opdrachtgever als de kandidaat tevreden zijn over de onderlinge samenwerking.

Overeenkomsten

 

Interim opdrachten

Bij een succesvolle match wordt enerzijds een contract tussen opdrachtgever en Iquire en anderzijds een contract tussen de interimmanager en Iquire afgesloten. De interimmanager dient aan te tonen dat hij voor de belastingdienst en bedrijfsvereniging als zelfstandig ondernemer wordt aangemerkt en dat hij aan zijn fiscale verplichtingen voldoet. De interimmanager dient een geldige VAR (Verklaring Arbeids Relatie) of de opvolger daarvan in de vorm van een modelovereenkomst aan ons te verstrekken. Deze verklaring is te verkrijgen via de Belastingdienst.
De overeenkomst met de interimmanager wordt aangegaan voor de duur van de opdracht en wordt (ook tussentijds) automatisch en onmiddellijk beëindigd bij opzegging door de opdrachtgever. In de overeenkomst wordt een beding opgenomen dat de interimmanager geen rechtstreekse overeenkomst met de opdrachtgever mag sluiten.

Werving en selectie opdrachten

In dit geval komt er bij een positieve afloop een reguliere arbeidsovereenkomst tot stand tussen kandidaat en opdrachtgever.

Detachering 

Bij een detacheringsopdracht komt er een arbeidsovereenkomst tot stand tussen de kandidaat en Iquire. In dit geval is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (de duur van de opdracht) waarbij de kandidaat in dienst van Iquire is. De kandidaat heeft dan wel alle sociale basisvoorzieningen, maar niet die van aanvullende arbeidsongeschiktheid-, pensioen-, en vutverzekering. Wanneer een detachering afloopt kan het zijn dat, als zowel de kandidaat als de opdrachtgever dat graag willen, de kandidaat direct in dienst treedt bij de opdrachtgever.