Advies

Adviesverlening is een van de diensten die Iquire verricht. Deze dienst is afhankelijk van de situatie bij de opdrachtgever. Hierbij kan gedacht worden aan het verlenen van een klankbord functie aan management en/of directie. Maar ook aan een inventariserend onderzoek alvorens tot personele invulling over te gaan.

Voorbeelden van de adviesfunctie zijn:

  • Organisatorisch
  • Arbeidsrechtelijk
  • Juridisch
  • Beleidsadvies
  • Management structuren
  • Verandertrajecten
  • Integratie processen
  • Shared services center organisatie
  • Administratieve organisatie
  • ..