Detachering

Detachering is een andere vorm van de dienstverlening die Iquire opdrachtgevers biedt.

Het voordeel voor de opdrachtgever is, dat hij geen medewerkers op de eigen loonlijst heeft. De gedetacheerde heeft een arbeidsrelatie met Iquire voor de duur van het project.

Iquire factureert periodiek de opdrachtgever de kosten op basis van het aantal gewerkte uren conform het overeengekomen tarief. De minimale contractperiode zal in de meeste gevallen minimaal zes maanden bedragen.

Iquire biedt de opdrachtgever de mogelijkheid om bij gebleken geschiktheid en met wederzijds goedvinden de gedetacheerde in eigen dienst aan te nemen.